Стратегија развоја спорта у општини Беране за период 2019-2021;

Локални план активности за постизање родне равноправности у општини Беране за период 2019-2022;

  средстава за подршку женском предузетништву;