У току  је прва фаза реконструкције и санацијe Цветног парка, која предвиђа уређење подземних инсталација, исколчавање пjешачких зона са постављањем ивичњака за стазе и постављање расвјете.


Идејно архитектонско рјешење Цветног парка у коме ће бити постављени споменици.


Идејно архитектонско рјешење Цветног парка у коме ће бити постављени споменици.

Предвиђено је да се уређење терена зоне постојећег парка ради у три фазе.