Уз подршку мисије ОЕБС-а у Црној Гори и Министарства спорта и младих организован је састанак и дводневна обука за руководиоце секретаријата и њихове помоћнике у локалним самоуправама надлежних за област омладинске политике.

Обуци, која је одржана у Будви од 1. до 3. новембра, присуствовао је секретар за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО Горан Фолић у име Општине Беране.

Обука је имала за циљ јачање капацитета руководилаца у локалним самоуправама у области креирања и спровођење омладинске политике са фокусом на примјену и извештавање о реализацији локалних акционих планова, посебно узимајући у обзир изазове са којима се суочавамо у вријеме пандемије изазване КОВИД вирусом.

Након усвајања Локалног акционог плана за младе у општини Беране за период 2020-2021. године, Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО, спроводи све пројектоване активности кроз поменути план а тичу се младих нашег града.