Функционисање фудбалског клуба Беране поново је доведено у питање недавном пресудом Привредног суда Црне Горе којом су фудбалски клуб и Општина Беране обавезани да ДОО „Еуро Шунтић“ исплате износ од  36.296,90€ на име дуга за превоз спортиста. То је још једна у низу пресуда која се односи на спорна дуговања из периода када је клуб био под управом раније локалне власти. Износ из пресуде Привредног суда Црне Горе ће бити исплаћен из средстава Општине Беране која су опредијељена за финансирање ФК Беране за 2020. годину, па се на тај начин доводи у питање  финансијски опстанак клуба и планирани прелазак у виши ранг такмичења.

ФК Беране у незавидној ситуацији: Стари дугови стигли на наплату

Ова пресуда је још један у низу удараца којe клуб трпи због недомаћинског пословања у периоду од 2006. до 2014. године. Тадашња управа ФК Беране није уредно водила књиговодствену евиденцију о дуговањима из тог периода, како према спортским радницима, тако и другим повјериоцима, што за последицу има приспјеће већег броја сумњивих фактура и уговорних обавеза које оптерећују нормално функционисање клуба.

Поставља се питање да ли су приспјеле фактуре настале као последица стварних обавеза које је фудбалски клуб имао према повјериоцима или се ради о фиктивним потраживањима којима се у том периоду требао испумпавати новац опредијељен за финансирање клуба.

Индикативно је да је вријеме приспјећа ових спорних потраживања везано за улазак Општине Беране у оснивачка права ФК Беране и настојање нове управе да консолидује затечено тешко финансијско стање у клубу,  а клуб врати на путеве старе славе. Сматрамо да су се стекли услови да финансијско пословање клуба у периоду прије 2014. године буде предмет истражних радњи надлежних државних органа како би се испитала основаност спорних дуговања клуба из тог периода.

Нова локална власт у Општини Беране је након 2014. године уложила значајне напоре на оздрављењу клуба и обнови Градског стадиона, како би прославу 100 година постојањa клуб дочекао као успјешан и финансијски стабилан спортски колектив.

Општина Беране ће упркос оваквим и сличним финансијским опструкцијама, наставити још снажније да подржава овај и остале спортске колективе, како би Беране било препознато као град спорта и настављена успјешна спортска традиција нашег града.