Представници локалних управа и водоводних предузећа Берана, Андријевице и Плава су кроз реализацију неколико предавања и тренинга на тему интегралног управљања водним ресурсима подигли ниво својих знања и компетенција када је у питању ова тема.

Циљ ових предавања и тренинга је био да се запослени у јавним институцијама упознају са значајем водних ресурса, унаприједе знање и разумијевање о важности пуне имплементације водног законодавства, политика заштите животне средине и метода рационалног коришћења вода.
Ове активности су реализоване кроз пројекат Једноставно управљање водним ресурсима, који реализује Општина Беране, а спроводи се у оквиру програма CRESSIDA – Изградња капацитета локалних заједница за одрживи развој у међународним сливним подручјима ријека Дрине и Дрин. CRESSIDA програм спроводи Регионални центар за животну средину за Централну и Истоцну Европу (REC) уз финансијску подршку Америчке агенције за заштиту животне средине (USA EPA).