На основу члана 19 и 66 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-Општински прописи бр. 22/12)

С  а  з  и  в  а  м

ДРУГУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за сриједу, 11. 07. 2018. године

Сједница ће се одржати у великој сали за сједнице СО-е,  са почетком у 10,30 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;

  2. Предлог Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта; (Предлог, Сагласност Министарства, Извјештај са Јавне расправе)

Извјестилац: помоћница секретара Секретаријата за планирање и уређење простора

  1. Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке о измјенама Одлуке о именовању Жирија за додјелу Награде “21 јул“ за 2018. годину; ( Одлука)

Извјестилац: в.д. секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

  1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у општини Беране;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

  1. Извјештај о раду и финансијско пословање за 2017. годину и Програм рада са финансијским планом пословања за 2018. годину, ДОО “Комунално“Беране; (Одлука ОД – Програм рада, Одлука ОД – Извјештај)

Извјестилац: в.д. извршни директор ДОО “Комунално“

  1. Информација о раду Центра безбједности Беране за 2017. годину;

Извјестилац: начелник ЦБ Беране

  1. Извјештај о раду за 2017. годину, Бироа рада Беране;

Извјестилац: начелница Бироа рада Беране

  1. Избори и именовања

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

 

Број: 02-030-356
Беране,
02.07.2018.г.  

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Новица Обрадовић,с.р.