ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Служба Скупштине

Број: 02-016/21510

Беране, 24. децембар 2021. године,

Поштовани/а,

На основу члана 85 став 6 Пословника Скупштине општине Беране, достављамо Вам предлоге за допуну дневног реда за XVI редовну сједницу Скупштине општине Беране, сазвану за 28. децембар 2021. године:

  1.  Годишњи програм обављања комуналних дјелатности за 2022.   

 годину ДОО“Комунално“ Беране; (преузми документ)

-Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма обављања

 комуналних дјелатности за 2022. годину ДОО “Комунално“  Беране; (преузми документ)      

Извјестилац: в.д. извршни директор ДОО“Комунално“

2. Програм обављања комуналних дјелатности за 2022. годину   

 ДОО“Водовод и канализација“ Беране; (преузми документ)

-Предлог Одлуке о усвајању Програма обављања комуналних

 дјелатности за 2022. годину ДОО “Водовод и канализација“Беране; (преузми документ)

     Извјестилац: извршни директор ДОО“Водовод и канализација“

3. Извјештај о раду ДОО“Агенција за изградњу и развој Беране“ за  

 2020. годину са финансијским пословањем; (преузми документ)

  Извјестилац: извршни директор ДОО “Агенција за изградњу и развој Беране“

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                       Новица  Обрадовић, с.р.