ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Служба Скупштине
Број: 02-030-
1
Беране,
03.01.2018. године,

У складу са чланом 77 Пословника Скупштине, достављамо Вам предлог за допуну дневног реда XVII сједнице Скупштине општине Беране, која је сазвана за 10. јануар 2018. године:

  1. Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке предсједника Општине о привременом финансирању буџетских корисника општине Беране за период 01.01.-31.03.2018. године;  (Одлука о привременом финансирањуПрелог одлуке о потврђивању)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Горан Киковић, с.р.