ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Служба Скупштине
Број: 02-030-393
Беране, 05. септембар 2019. године,

На основу члана 85 став 6  Пословника Скупштине, предсједник Општине доставио је предлоге за допуну дневног реда за VII сједницу Скупштине општине Беране, која је сазвана  за 09. септембар 2019. године:

  1. Предлог Одлуке о начину привременог складиштења неопасног грађевинског отпада и условима заштите животне средине;

Извјестилац: секретар Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај и заштиту животне средине

2. Предлог Одлуке о одржавању јавних гробља, капела и сахрањивању на територији општине Беране;

Извјестилац: секретар Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај и заштиту животне средине

3.Предлог Одлуке o измјенама и допунама Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Беране;

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

4.Предлог Одлуке о давању гаранција

Извјестилац: извршни директор ДОО “Бенерго“

                                                     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                    Новица  Обрадовић, с.р.