На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

ДЕВЕТУ  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за понедељак, 23. децембар 2019. године

Сједница ће се одржати у великој сали за сједнице СО-е,  са почетком  у 11,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
  2. Предлог Одлуке о буџету општине Беране за 2020. годину;

Извјештај са ЈР Одлуке о буџету општине Беране за 2020.
Мишљење Министарства финансија
Преглед за наредне три године
Преглед прихода и расхода за 2018.
Преглед прихода и расхода за 2018. јануар-септембар2019.-пројекција за октобар-децембар2019.

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

3.Предлог Одлуке о порезу на непокретности
Извјештај са јавне расправа Одлуке о порезу на непокретности

 Извјестилац: в.д. директор Управе за наплату локалних јавних прихода

4.Предлог Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса Туристичкој организацији Беране;
Извјештај са ЈР Одлуке о висини, начину плаћања чланског доприноса ТО

Извјестилац: в.д. директор Управе за наплату локалних јавних прихода

5.Предлог Одлуке о прибављању непокретности ради докомплетирања урбанистичке парцеле број 57 у захвату ДУП-а Стари Град;

Нацрт Уговора о продаји Епархија-Општина

Извјестилац: директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

6.Предлог Одлуке о братимљењу-успостављању сарадње Општине Беране, Црна Гора и Града Оксапампа, Република Перу;

Извјестилац: секретарка Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности

7.Предлог Одлуке о доношењу Стратегије развоја спорта у општини Беране за период 2019-2021 године;
Стратегија развоја спорта у општини Беране за период 2019-2021;
Извјештај са ЈР Стратегије развоја спорта општине Беране

Извјестилац: предсједник радне групе за израду Стратегије

8.Програм рада Скупштине општине Беране за 2020. годину;

Извјестилац: секртар Скупштине општине

9.Избори и именовања

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-030-607                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Беране, 13. 12. 2019.г.                                              Новица  Обрадовић,с.р.