У оквиру програма ИПА III – “Подршка припреми пројеката за сектор животне средине и климатских промјена”, који се реализује кроз сарадњу Црне Горе и Европске уније, Д.О.О. ,,Комунално“ Беране  добило донацију комуналне опреме, односно 80 контејнера запремине 1,1 м3,  5 контејнера запремине 5 м3 и вертикалну пресу за обраду прикупљених рециклабила од 10т.

Комунално предузеће донирану опрему дибило је посредством сарадње Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма и Удружења комуналних предузећа Црне Горе.

Наведена опрема биће плански распоређена на јавним површинама, на начин што ће дио дотрајалих и оштећених контејнера бити замијењен новим, дио ће се распоредити на новим локацијама и једним дијелом ће се повећати број контејнера на већ постојећим локацијама. Контејнери запремине 5 м3 биће намијењени за одвоз кабастог и грађевинског отпада, а преса за обраду секундарних сировина користиће се у склопу програма селективног одлагања отпада.

Из Комуналног упућују апел грађанима да, у зимским мјесецима у току грејне сезоне, ужарени пепео не одлажу у контенјере, већ у комуналне посуде које су за ту намјенупредвиђене. У претходном периоду одређени  број контејнера  уништен је управо оваквим начином одлагања ужареног пепела. ,, Потребно је да сви дамо свој допринос како би хигијена животног простора на подручју наше општине остала на што већем нивоу”- поручују из овог предузећа.