Општина Беране и Регионални бизнис центар заједно ће са Јавним енергетским предузећем „Топлана“ из Краљева, а уз подршку Града Краљева, као и партнера из Бања Луке, конкурисати са пројектом „Више зелене енергије – Мање загађења“ код Европског фонда за Западни Балкан.

Беране и Краљево заједно у европске пројкте

Тим поводом, менаџер Општине Владимир Ђаковић и директор РБЦ Небојша Бабовић боравили су у Краљеву, гдје су се састали са замјеником градоначелника Вукманом Ракочевићем, као и представницима Пројектно-развојног центра.

„Град Краљево ће подржати заједнички пројекат. Драго ми је да сарадња два града започета још 2013. године добија прве заједничке активности чији је циљ унапређење контаката у функцији јачања економске сарадње као основе одрживог развоја обе локалне самоуправе“, рекао је на почетку састанка Сретен Јовановић, помоћник градоначелника, на чију иницијативу је и успостваљена сарадња Берана и Краљева.

„Јавно енергетско предузеће „Топлана“ из Краљева већ има успостављену сарадњу, у дијелу размјене искустава, са предузећем „ЕкоТоплана“ из Бањалуке које као енергент користи биомасу чиме се сврстава у ред малобројних произвођача енергије за системе даљинског гријања из обновљивих извора енергије у региону Западног Балкана. Жеља нам је заједно са партнерским организацијама из Берана наставимо већ започете активности размјене искустава са партнерима из Републике Српске у функцији ефикаснијег коришћења искустава која би Краљеву и Беранама омогућила сагледавање њихових могућности за евентуални прелазак на коришћење био масе како за енергента како за производњу топлотне енергије тако и електричне енергије системом когенерације“, рекао је на састанку Јован Нешовић, помоћник директора ЈЕП „Топлана“ и један од иницијатора ове врсте сарадње између градова Црне Горе, Србије и Републике Српске.

Ради се, додао је, о истовременом коришћењу дијела топлотне енергије која се губи у већини садашњх система даљинског грејања.

„Беране и Краљево имају значајне ресурсе шума, велики број дрвопрерађивача на својим територијама, а ови пак и значајне количине дрвног отпада у својој производњи који се само дјелимично користи за производњу брикета или пелета. Ако бисмо изанализирали те ресурсе и  покренули креирање ланаца прикупљања, прераде и продаје сечке, што би могло да буде извор додатних прихода становништву ових заједница, креирали бисмо реалне сировинске основе за веће коришћење био масе као обновљивог извора енергије за производњу различитих видова енергије“, истакао је он.

На састанку у Краљеву  речено је да овакве и сличне иницијативе локалних актера могу да послуже као примјер како се мултисекторским дјеловањем на локалном нивоу у области заштите животне средине већим коришћењем обновљивих извора енергије може дати допринос малих заједница решавању глобалног проблема климатских промјена.

Ова посјета означава проширење и конкретизовање дугогодишње сарадње између Берана и Краљева.