У  пет мјесних заједница, кроз Пројекат развоја кластера и транформације руралних подручја (РЦТП), у оквиру ИФАД-а (Међународни фонд за пољопривредни развој), у мапираним зонама два Кластера и то: Кластера сјеменског кромпира који је обухватио Мјесне заједнице Штитаре, Бубање, Буче и Полицу и Кластера меса који обухвата Мјесне заједнице Загорје, Петњик и Дапсиће укупно је асфалтирано  3,96 км макадамског  пута на 8 позиција. Активности су спроведене према апликацијама које су одобрене у 2022. години.

Укупно је асфалтирано  3,96 км  макадамског  пута у мјесним заједницама:

МЗ Дапсиће – Капела – Брдо Лутоваца  400 м;

МЗ Дапсиће Бућковићи – Клисура 400 м;

МЗ Полица Маште 800 м;

МЗ Полица Горажде  500м;

МЗ Полица Тмушићи  500; м

МЗ Загорје Школа-Небокша  500 м;

МЗ Буче Јоксимовића мала 260 м и

МЗ Штитари – Коковићи  600 м.

Постављањем земљаних банкина за заштиту ивица асфалта, које ће радити извођач радова ,,Тофи” из Рожаја, биће окончани сви радови у оквиру пројекта.

У оквиру петогодишњег ИФАД Пројекта развоја кластера и транформације руралних подручја (РЦТП), у општини Беране у шест мјесних заједница које је обухватио Пројекат РЦТП за развој руралних подручја, завршно са 2022. годином, урађена су два водовода и асфалтирано 17,43 км сеоских путева што знатно доприноси развоју сеоског подручја.