Општина Беране је од добијања информације о појави болести квргаве коже предузела све мјере из своје надлежности,  како би се епидемија зауставила и контролисала.

Путем локалних медија се врши стално обавјештавање становништва о узроцима, последицама  болести и начинима превенције. Формиран је  кризни штаб за спровођење мјера заштите и праћења БКК на говедима на територији општине Беране;

Кризни штаб се састаје сваки дан ради преузимања свих  мјера заштите и праћења БКК на говедима на територији општине Беране;

Одређена је  локација на Градинском пољу  за нешкодљиво уклањање усмрћених обољелих животиња;

Обезбијеђена је  механизација за превоз усмрћених животиња на територији општине Беране, као и механизација за копање и закопавање усмрћених животиња;

Чланови кризног штаба обилазе терен и упознају пољопривредне произвођаче сточаре са појавом БКК, које превентивне мјере да предузимају, дијеле  флајере о БКК и др.

Комунално предузеће је  обезбиједило доадтна  3 ветеринарска техничара из  Азила за напуштене животиње  да помогну ветеринарским амбулантама вакцинацију на терену;

Општина Беране је обезбиједила и два теренска возила ветеринарским амбулнтама  за што бржу и ефикаснију вакцинацију на територији наше општине;

Општина Беране је такође предложила 3 члана за комисију за процјену штете настале  усљед усмрћења грла  и повлaчењем и спречавањем продаје  млијечних производа.

На састанку кризног штаба, Директорица Управе за безбједност хране, ветерине и фитосанитарне послове МПРР Весна Даковић упознала са Наредбом БКК и следећим закључцима: да је 25 000 доза вакцина обезбијеђено, да је усвојен програм вакцинације, да вакцинација почиње 01.08.2016 године и да треба да буде завршена за 10-так дана, да је усвојен кризни план али да није још увијек активан, да су општине по Наредби БКК  дужне да: спроведу хитну дезинсекцију, нарочито на просторима који су погодни за њихов развој и одреде локацију за закопавање усмрћених и угинулих животиња и обезбиједе механизацију за закопавање и обавијесте орган државне управе надлежан за ветеринарство, да је у току формирање комисија за процјену штета на усмрћеним животињама и млијечних производа од њих. Осврнула се и на тему како би општине могле да помогну ветеринарске амбуланте за што брже обављање вакцинације (у људству и теренским моторним возилима). Такође је навела и да газдинства која вакцинишу своја грла, да 28 дана од вакцинације млијеко није за употребу, осим термичко обрађено млијеко.

Општина Беране је изашла у сусрет свим захтјевима дирекције и пружила све расположиве капацитете у сузбијању болести.

До 01.08.2016 године је дијагностиковано 8 случајева БКК: и то 3 грла на планини Бјеласици – катун „Бубањске рупе“ (26.07.2016), 1 грло на катуну „Калударске капе“ (29.07.2016) и 1 грло у село Заград (29.07.2016), 2 грла на планини Бјеласици – катун „Шишка“ (31.07.2016) и 1 грло у приградском насељу Рудеш (31.07.2016.)