На основу члана 39 Закона о локалноој самоуправи (“Службени лист ЦГ“ бр. 2/18, 34/19 и 38/20),

С  а  з  и  в  а  м

КОНСТИТУТИВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

за уторак, 17. маја 2022. године

Сједница ће се одржати у Великој сали СО-е  са почетком у 11:00 часова.

За сједницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Потврђивање мандата одборника новог сазива СО-е;
  2. Извјештај Општинске изборне комисије о коначним резултатима избора за одборнике у Скупштину општине Беране, који су одржани 27. марта 2022. године;

Извјестилац: предсједник Општинске изборне комисије Беране

  1. Избор предсједника Скупштине.

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на

телефон 235-319.

      СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016/22-78                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА,

Беране, 03.05.2022. године                              Новица Обрадовић,с.р.