ЈУ Центар за културу
Период 05.12-10.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

ЈУ Полимски музеј
Период 05.12-10.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

ЈУ Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Беране
Период 05.12-10.12.2017.

За наведени период није било издатих путних налога

ДОО „Спортски центар“

Период 05.12-10.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

ДОО „Водовод и канализација“
Период 05.12-10.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

ДОО „Паркинг сервис“

Период 05.12-10.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

ДОО „Агенција за инвестиције и развој“
Период 05.12-10.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога