Период 05.12-10.12.2017.

Audi A6 (BACG001)-Утрошак горива   Škoda Octavia (BACG012)-Утрошак горива  

Škoda Octavia (BACG005)-Утрошак горива   Lada Kalina (BACG035)- Утрошак горива

  Renault Master (BACG083)-  Утрошак горива  GAZ (BACG061)–   Утрошак горива

Период 11.12-17.12.2017.

Audi A6 (BACG001)-Утрошак горива   Škoda Octavia (BACG012)-Утрошак горива  

Škoda Octavia (BACG005)-Утрошак горива   Lada Kalina (BACG035)- Утрошак горива

  Renault Master (BACG083)-  Утрошак горива  GAZ (BACG061)–   Утрошак горива

Период 18.12-24.12.2017.

Audi A6 (BACG001)-Утрошак горива   Škoda Octavia (BACG012)-Утрошак горива  

Škoda Octavia (BACG005)-Утрошак горива   Lada Kalina (BACG035)- Утрошак горива

  Renault Master (BACG083)-  Утрошак горива  GAZ (BACG061)–   Утрошак горива

Период 25.12-31.12.2017.

Audi A6 (BACG001)-Утрошак горива   Škoda Octavia (BACG012)-Утрошак горива  

Škoda Octavia (BACG005)-Утрошак горива   Lada Kalina (BACG035)- Утрошак горива

  Renault Master (BACG083)-  Утрошак горива  GAZ (BACG061)–   Утрошак горива

Период 1.1-7.1.2018.

Audi A6 (BACG001)-Утрошак горива   Škoda Octavia (BACG012)-Утрошак горива  

Škoda Octavia (BACG005)-Утрошак горива   Lada Kalina (BACG035)- Утрошак горива

  Renault Master (BACG083)-  Утрошак горива  GAZ (BACG061)–   Утрошак горива

Период 8.1-14.1.2018.

Audi A6 (BACG001)-Утрошак горива   Škoda Octavia (BACG012)-Утрошак горива  

Škoda Octavia (BACG005)-Утрошак горива   Lada Kalina (BACG035)- Утрошак горива

  Renault Master (BACG083)-  Утрошак горива  GAZ (BACG061)–   Утрошак горива

Период 15.1-21.1.2018.

Audi A6 (BACG001)-Утрошак горива   Škoda Octavia (BACG012)-Утрошак горива  

Škoda Octavia (BACG005)-Утрошак горива   Lada Kalina (BACG035)- Утрошак горива

  Renault Master (BACG083)-  Утрошак горива  GAZ (BACG061)–   Утрошак горива

Период 22.1-28.1.2018.

Audi A6 (BACG001)-Утрошак горива  Škoda Octavia (BACG005)-Утрошак горива 

 Lada Kalina (BACG035)- Утрошак горива  Renault Master (BACG083)-  Утрошак горива     

 GAZ (BACG061)-   Утрошак горива

Период 29.1-4.2.2018.

Audi A6 (BACG001)-Утрошак горива  Škoda Octavia (BACG012)-Утрошак горива  

  Škoda Octavia (BACG005)-Утрошак горива   Lada Kalina (BACG035)- Утрошак горива  

Renault Master (BACG083)-  Утрошак горива     GAZ (BACG061)-   Утрошак горива

Период 5.2-11.2.2018.

Audi A6 (BACG001)-Утрошак горива  Škoda Octavia (BACG012)-Утрошак горива  

  Škoda Octavia (BACG005)-Утрошак горива   Lada Kalina (BACG035)- Утрошак горива  

Renault Master (BACG083)-  Утрошак горива     GAZ (BACG061)-   Утрошак горива

Период 12.2-18.2.2018.

Audi A6 (BACG001)-Утрошак горива  Škoda Octavia (BACG012)-Утрошак горива  

  Škoda Octavia (BACG005)-Утрошак горива   Lada Kalina (BACG035)- Утрошак горива 

Dacia Sandero (BACG103) – Утрошак горива

Renault Master (BACG083)-  Утрошак горива     GAZ (BACG061)-   Утрошак горива

Период 19.2-25.2.2018.

Audi A6 (BACG001)-Утрошак горива  Škoda Octavia (BACG012)-Утрошак горива  

  Škoda Octavia (BACG005)-Утрошак горива   Lada Kalina (BACG035)- Утрошак горива 

Dacia Sandero (BACG103) – Утрошак горива

Renault Master (BACG083)-  Утрошак горива     GAZ (BACG061)-   Утрошак горива

Период 26.2-4.3.2018.

Audi A6 (BACG001)-Утрошак горива  Škoda Octavia (BACG012)-Утрошак горива  

  Škoda Octavia (BACG005)-Утрошак горива   Lada Kalina (BACG035)- Утрошак горива 

Dacia Sandero (BACG103) – Утрошак горива

Renault Master (BACG083)-  Утрошак горива     GAZ (BACG061)-   Утрошак горива

Период 5.3-11.3.2018.

Audi A6 (BACG001)-Утрошак горива   Škoda Octavia (BACG012)-Утрошак горива  

  Škoda Octavia (BACG005)-Утрошак горива    Lada Kalina (BACG035)- Утрошак горива 

Dacia Sandero (BACG103) – Утрошак горива

Renault Master (BACG083)-  Утрошак горива     GAZ (BACG061)-   Утрошак горива

ЈУ Центар за културу
Период 05.12-10.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 11.12-17.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 18.12-24.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 25.12-31.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 1.1-7.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 8.1-14.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 15.1-21.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 22.1-28.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 29.1-4.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 5.2-11.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 12.2-18.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 19.2-25.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 26.2-4.3.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 5.3-11.3.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

ЈУ Полимски музеј
Период 05.12-10.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 11.12-17.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 18.12-24.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 25.12-31.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 1.1-7.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 8.1-14.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 15.1-21.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 22.1-28.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 29.1-4.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 5.2-11.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 12.2-18.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 19.2-25.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 26.2-4.3.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 5.3-11.3.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

ЈУ Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Беране
Период 05.12-10.12.2017.

За наведени период није било издатих путних налога

Период 11.12-17.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 18.12-24.12.2017.
BACG081

Период 25.12-31.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 1.1-7.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 8.1-14.1.2018.
BACG081

Период 15.1-21.1.2018.
BACG081

Период 29.1-4.2.2018.
BACG081  BACG086   

Период 5.2-11.2.2018.
BACG081  

Период 12.2-18.2.2018.
BACG081  

Период 19.2-25.2.2018.
BACG081  

Период 26.2-4.3.2018.
BACG081

ДОО „Спортски центар“

Период 05.12-10.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 11.12-17.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 18.12-24.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 25.12-31.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 1.1-7.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 8.1-14.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 15.1-21.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 22.1-28.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 29.1-4.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 5.2-11.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 12.2-18.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 19.2-25.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 26.2-4.3.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 5.3-11.3.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

ДОО „Водовод и канализација“
Период 05.12-10.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 11.12-17.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 18.12-24.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 25.12-31.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 1.1-7.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 8.1-14.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 15.1-21.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 22.1-28.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 29.1-4.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 5.2-11.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 12.2-18.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 19.2-25.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 26.2-4.3.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 5.3-11.3.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

ДОО „Паркинг сервис“

Период 05.12-10.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 11.12-17.12.2017.
BACG051

Период 18.12-24.12.2017.
BACG051

Период 25.12-31.12.2017.
BACG051

Период 1.1-7.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 8.1-14.1.2018.

www.parkingservisberane.me


ДОО „Агенција за инвестиције и развој“
Период 05.12-10.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 11.12-17.12.2017.

За наведени период није било издатих путних налога

Период 18.12-24.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 25.12-31.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 1.1-7.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 8.1-14.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 15.1-21.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 22.1-28.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 29.1-4.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 5.2-11.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 12.2-18.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 19.2-25.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 26.2-4.3.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 5.3-11.3.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Туристичка организација Беране
Период 05.12-10.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 11.12-17.12.2017.

За наведени период није било издатих путних налога

Период 18.12-24.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 25.12-31.12.2017.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 1.1-7.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 8.1-14.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 15.1-21.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 22.1-28.1.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 29.1-4.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 5.2-11.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 12.2-18.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 19.2-25.2.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 26.2-4.3.2018.
За наведени период није било издатих путних налога

Период 5.3-11.3.2018.
За наведени период није било издатих путних налога