Овај пројекат, који спроводи Општина Беране и Фудбалски савез Црне Горе, представља значајан корак ка унапређењу спортске инфраструктуре нашег града. Реконструкцијом западне трибине добиће се савремен и функционалан градски стадион који ће бити од значаја за цијели сјеверни регион.


У оквиру прве фазе радова, извршена је санација, адаптација и реконструкција самог подтрибинског простора комплетне западне трибине, изолатерски радови и припрема за постављање трибинских столица.

Што се тиче друге фазе радова која слиједи, у току је припрема за набавку металних конструкција за наткривање западне трибине.

Из локалне управе поручују да се, уколико се радови буду изводили предвиђеном динамиком, завршетак радова очекује до краја текуће године .

Процијењена вриједност пројекта износи око 1,8 милиона еура.