У циљу транспарентног и отвореног односа и рада Општине Беране, обавјештавамо јавност да је,  сходно завршеним финансијским извјештајима за 2022. годину, локална самоуправа одговорним пословањем успјела да за период од шест мјесеци врати 1.063.314,49 евра дуга.

Од укупног износа за који је општински дуг смањен, износ од 495.173,23 евра представља смањење обавеза по основу дуга за порезе и доприносе и по репрограму дуга из 2015. године.

Дакле, ради јасније слике коју грађани треба да имају о стању локалних јавних финансија подсјећамо да је стање укупног дуга (Општине Беране, са свим јавним установама и предузећима које је основала Општина) на дан 30. 06. 2022. године износило 20.135.205,06 евра, док на дан 31. 12. 2022. године износи 19.071.890,57 евра, што јасно показује разлику, односно да је укупан дуг локалне самоуправе према свим повјериоцима смањен у периоду од 30.06-31.12.2022. године, за укупно 1.063.314,49 евра.  

Општина Беране ће наставити да грађане отворено информише о свом раду и резултатима тог рада.

,,Чињеница да је за свега пола године укупан дуг Општине Беране смањен за преко милион евра потврђује зналачки однос према проблемима са којима смо суочени, али и према потребама заједнице чији смо представници. Савјестан рад потврђиваћемо редовним информисањем јавности о провјерљивим чињеницама“, поручују из локалне самоуправе.