1. Програм подизања спомен-обиљежја у Општини Беране за 2017. годину; (Програм,   Сагласност)
2. Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен бисти војводе Миљана Вукова Вешовића
; (Одлука,   Сагласност)
3. Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен бисти Гавра Вуковића; (Одлука,   Сагласност)
4.
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен бисти народном хероју Ђоку Пајковићу; (ОдлукаСагласност)
5. Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен бисти народног хероја Вукадина Вукадиновића; (Одлука,  Сагласност)
6.
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја спомен бисти шпанског борца Вукашина Радуновића; (Одлука,  Сагласност)
7.
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменику народним херојима и палим борцима НОР-а са подручја села Долац, Берансело, Велиђе, Заостро и Црвљевине; (Одлука,   Сагласност)
8.
Одлука о давању статус спомен-обиљежја спомен бисти Игумана Мојсије Зечевића; (ОдлукаСагласност)
9.
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменику VIII Црногорске народноослободилачке бригаде; (ОдлукаСагласност)
10.
Одлука о давању статуса спомен-обиљежја споменику IV
пролетерске црногорске народноослободилачке ударне бригаде; (ОдлукаСагласност)
11. О
длука о давању статуса спомен-обиљежја споменику народног хероја Бранка Делетића; (ОдлукаСагласност)