На основу члана 19 и 66 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-Општински прописи бр. 22/12)

 С  а  з  и  в  а  м

 XVI  СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за понедељак, 11. септембар 2017. године

 

 

Сједница ће се одржати у великој сали за сједнице СО-е,  са почетком у 10,00 часова.

 

За сједницу предлажем сљедећи

 

Дневни ред:

 

 1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
 2. Предлог Програма подизања спомен-обиљежја у Општини Беране за 2017. годину; (Предлог,   Сагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о давању статуса спомен-обиљежја спомен бисти војводе Миљана Вукова Вешовића; (ПредлогСагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о давању статуса спомен-обиљежја спомен бисти Гавра Вуковића; (ПредлогСагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о давању статуса спомен-обиљежја спомен бисти народном хероју Ђоку Пајковићу; (ПредлогСагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о давању статуса спомен-обиљежја спомен бисти народног хероја Вукадина Вукадиновића; (ПредлогСагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о давању статуса спомен-обиљежја спомен бисти шпанског борца Вукашина Радуновића; (ПредлогСагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о давању статуса спомен-обиљежја споменику народним херојима и палим борцима НОР-а са подручја села Долац, Берансело, Велиђе, Заостро и Црвљевине; (ПредлогСагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 

 1. Предлог Одлуке о давању статус спомен-обиљежја спомен бисти Игумана Мојсије Зечевића; (ПредлогСагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о давању статуса спомен-обиљежја споменику VIII Црногорске народноослободилачке бригаде; (ПредлогСагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о давању статуса спомен-обиљежја споменику IV пролетерске црногорске народноослободилачке ударне бригаде; (ПредлогСагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о давању статуса спомен-обиљежја споменику народног хероја Бранка Делетића; (ПредлогСагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке о доношењу измјена и допуна ДУП-а “Десна обала Лима“; (Предлог одлукеПрилог)

Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење простора

 1. Предлог Завршног рачуна буџета општине Беране за 2016. годину; (Предлог,   Прилог)

Извјестилац: секретар Секретаријата за финансије и економски развој

 1. Извјештај о раду предсједника Општине и органа локалне управе и служби за 2016. годину; (Извјештај)

Извјестилац: предсједник Општине

 1. Избори и именовања;

 

 

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон  235-319.

 

 

 

НАПОМЕНА: Одговори на одборничка питања накнадно ће бити достављени.

 СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

 

                                  

Број: 02-030-228    

Беране,  01. 09.2017.г.  

                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                   Горан Киковић,с.р.