У наставку XII сједнице, одржане 20. априла 2016. године, Скупштина општине Беране је разматрала 26 тачака дневнога реда. Предлагач је са дневнога реда повукао Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цијенама воде и услуга ДОО „Водовод и канализација“ Беране и Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку o утврђивању цијена комуналних услуга које пружа ДОО „Комунално“ Беране. На почетку сједнице одборници Демократске партије социјалиста су напустили засиједање, након што је предсједник клуба одборника те партије, Милоња Вељић, саопштио да одборници ДПС-a убудуће неће учествовати у раду Скупштине, због како је истакао кршења Пословника поводом гласања о Извјештају предсједника Општине и органа локалне управе и служби за 2015. годину, на сједници започетој 31. марта 2016. године.

Током вишесатног засиједања, Скупштина је донијела: Одлуку о порезу на непокретностима, Одлуку о доношењу Локалне студије локације за катастарску парцелу бр. 1779/5 КО Буче, Одлуку о доношењу ДУП-а “Јасиковац поље“ – I фаза реализације, Одлуку о доношењу ДУП-а “Рудеш III“ – I фаза реализације, Одлуку о доношењу ДУП-а “Лугови и Доњи Талум“ – I фаза реализације , Одлуку о доношењу ЛСЛ за изградњу МХЕ „Калудра 2“, Одлуку о откупу земљишта ради докомплетирања урбанистичких парцела бр. 16 и бр. 24 у зони ДУП-а “Јасиковац“, Одлуку о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута ЈУ “Полимски музеј“, Одлуку о давању сагласности на Цјеновник услуга ДОО “Спортски центар“ Беране, Програм јавних радова у општини Беране за 2016. годину, Одлуку о усвајању Општинског плана за заштиту и спашавање од земљотреса, Одлуку о водоснабдијевању на сеоском подручју општине Беране, Једногодишњи програм уређења простора за 2016. годину и Закључак о прихватању Извјештаја о стању уређења простора за 2015. годину

Скупштина је прихватила Извјештај о раду Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе за период април-децембар 2015. године и извјештаје о раду и финансијском пословању за 2015. годину ЈУ Центра за културу, ЈУ Полимског музеја и ЈУ Дневног центра за дјецу и омладину са тешкоћама и сметњама у развоју, затим ДОО Спортски центар и ДОО Водовод и канализација. Такође су донешени и програми рада и финансијски планови за 2016. годину, ових ЈУ и ДОО.

Поводом разматрања Информације о стању у предшколском, основном и средњем образовању у општини Беране 2014/2015 године, одборници су оцијенили да сарадња директора средњих и основних школа на територији општине Беране није на очекиваном нивоу, што показује и њихово неодазивање на позиве да присуствују сједници Скупштине, чиме показују непоштовање према Скупштини као представничком органу грађана. Скупштина је донијела Закључак којим ће упознати Министарство просвјете о овом проблему.

Скупштина је разматрала и Информацију о узгоју и сјечи шума на подручју општине Беране за 2015. годину, Информацију о стању у области запошљавања на подручју општине Беране за 2015. годину, Информацију о стању и проблемима у области здравствене заштите на подручју општине Беране  и Информацију о стању и проблемима у области примарне здравствене заштите на подручју општине Беране за 2015. годину.

У оквиру тачке Избори и именовања, поред доношења Одлуке о именовању Жирија за додјелу Награде „21. јул“ за 2016. годину, извршена је измјена појединих чланова Одбора директора ДОО Водовод и канализација и ДОО Спортски центар, који су поднијели оставке због сукоба интереса.

Извршене су и измјене у појединим скупштинским радним тијелима, због подношења оставки. Између осталог Скупштина је донијела и Рјешење о именовању Југослава Рачића за Предсједника Одбора за међуопштинску и међународну сарадњу, умјесто Радојице Живковића који је поднио оставку.

У расправи су поред одборника и овлашћених извјестилаца учествовали потпредсједници Oпштине Драгутин Јоксимовић, Свето Митровић, и главни администратор Миладин Тмушић.