Богавац: Овим Буџетом смо заштитили интересе локалне самоуправе и наших грађана

На Дневном реду XVI редовнe сједница СО Беране, која је одржана је јуче, на којој је разматрано 10. тачака, без гласова против усвојен је Предлог Одлуке о буџету Oпштине Беране за 2022. годину.

„Ја ћу подићи обје руке и гласати за „Европу сад“ ако ће то да заштити интерес наших грађана, ако тиме неће бити ускраћени за улагања у пољопривреду, спорт, туризам, укупну инфраструктуру и ако се направи адекватан план санације негативних ефеката за сјевер“ – казао је предсједник пред одборницима СО Беране и додао да је овај Предлог Буџета доказ да је локална самоуправа на најбољи могући начин заштитила своје и интересе грађана.

У Одлуци о буџету Општине Беране назначено је да приходи буџета за 2022. годину износе 9.770.000 еура, што је за око милион еура мање од прошле године.

За текућу буџетску потрошњу планирано да се издвоји 6.246.700 еура, за капиталне инвестиције 1.161.800 еура, док на отплату дугова из претходног периода отпада 2.171.500 еура. Текућа буџетска резерва је зацртана на 180.000 еура, а стална на 10.000 еура.

Највећи планирани приходи буџета се односе на трансфере и то у висини од 3.735.000 еура, односно 38,23 одсто. Трансфери Егализационог фонда су зацртани у износу од 3.400.000 еура. Приходи од пореза су планирани у износу од 3.708.000 и њихово учешће у укупним приходима је 37,95 одсто. У понуђеној структури пореза највеће учешће има порез на лична примања запослених код правних лица и то 2.400.000 еура. Порез на непокретности износи 550.000 еура, а порез на доходак физичких лица 450.000 еура. Таксе у укупним приходима учествују са 0,67 одсто, односно 65.000 еура. Пројекцијом буџета је предвиђено да се по основу накнада приходује 1.086.000 еура, од чега највеће учешће у накнадама имају накнада за коришћење шума у износу од 600.000 еура, затим накнаде за коришћење вода у износу од 200.000 еура и накнада за коришћење путева у износу од 110.000 еура. Приходи по основу донација учествују са 300.000 еура, односно 3,7 одсто. Позајмице и кредити су планирани у износу од 300.000 еура, уз назнаку да је планирано задужење из средства Егализационог фонда уколико то буде потребно за одржавање текуће ликвидности.За капиталне инвестиције 11,89 одсто укупних издатака.Капитални издаци у планираном буџету Општине Беране износе 1.161.800 еура и чине 11,89 одсто укупних издатака планираних за 2022. годину. Највећи дио је опредијељен за грађевинске објекте и то 519.000, док је за локалну инфраструктуру намијењено 272.000 еура. За експропријацију непокретности за потребе Општине планирано је издвајање од 200.000 еура, а за уређење градских паркова 50.000 еура. Уређењу бизнис зоне, по зацртаном плану, припада износ од 20.000 еура, док је за потребе наткривање трибина градског стадиона планирано 100.000 еура и још толико за изградњу ЗОО врта. На радове уређења улице Тодора Ђеда Војводића отпада 50.000 еура, а за припремне радове на изградњи зграде за пензионере и запослене 100.000 еура.

Предсједник Општине Беране, Тихомир Богавац је у свом излагању напоменуо да се приликом планирања буџета за наредну годину руководио препорукама Министарства финансија.

„Водили смо рачуна да се буџет планира до нивоа остварења у 2020. години и процјене остварења до краја 2021. године, као и да се планирају активности у циљу реализације препорука ДРИ по ревизији „Наплата и евиденција сопствених прихода у локалним самоуправама“. Такође, трудили смо се да се планира измирење обавеза из претходног периода и измирење обавеза по Уговору о репрогрму, као и да се интензивирају активности на наплати локалних прихода“-нагласио је предсједник Општине.

Предсједник је на крају честитао предстојеће новогодишње и божићне празнике.

На XVI сједници Скупштине општине Беране, одржаној у Сали Центра за културу због поштовања епидемиолошких мјера, усвојено је и више дугих значајних одлука и извјештаја.