Општина Беране потписала је уговор са Савјетом Европе у оквиру II фазе ROMACTED програма “Промоција доброг управљања и унапређење положаја Рома на локалном нивоу”. Предмет уговора је донација у вриједности од 14.899,75 и односи се на оснаживање ромске заједнице у Беранама. Пројекат се реализује у период од 9 мјесеци.

Пројекат је подијељен у двије фазе. Прва се односи на мале иницијативе у окцвиру које ће се извршити опремање заједничке просторије у насељу Риверсајд, II фаза се односи на унапређење рада на ублажавању ефеката и санацији социо-економског утицаја Ковид- 19 и дугорочном опоравку. У овој фази спровешће се радови на адаптација заједничког објекта у насељу Риверсајд.

На овај начин, створиће се услови за унапређењем инклузије ромске заједнице у Беранама.

Заједнички објекат у насељу Риверсиде биће адаптиран и опремљен неопходним намештајем и спреман за употребу. Двије просторије у оквиру овог објекта ће се  користити  за спровођење различитих врсте обуке и предавања у циљу превенције малољетничких бракова, насиља у породици као и радионице на тему  планирања породице и превенције здравља.