У оквиру пројекта Програма за развој Уједињених нација- Изградња капацитета за привлачење директних инвестиција у Црној Гори Млађан Динкић посјетио је Општину Беране

У радној посјети општини Беране боравио је Млађан Динкић, међународни консултант у оквиру пројекта Програма за развој Уједнињених нација (УНДП)- Изградња капацитета за привлачење директних инвестиција у Црној Гори. Он је са својим сарадницима разговарао са општинским руководством о битним инвестиционим потенцијалима и сцецифичностима општине Беране, као и о локацијама које су предвиђене за улагање под повлашћеним условима.

Општина Беране има изузетан потенцијал што се тиче локација за потенцијалне инвестиције, казао је Динкић и додао да треба искључивио промовисати исте како би привукли како домаће тако и стране инвеститоре. Он је истакао да ће се у оквиру пројекта направити база података са мапираним инвестиционим локацијама, која ће одлакшати пут инвеститорима ка налажењу погодних услова за развој бизниса.

Менаџер Општине Дарко Стојановић нагласио је да су услови за почетак рада Регионалног бизнис центра у завршној фази, у оквиру којег ће бити и Бизнис инкубатор. Бизнис зона на Рудешу, како је навео, има повољне услове за развој бизниса, које се односе на подстицајне мјере и повластице за добијање потребних дозвола.

Верица Калановић истакла је да потребно да Црна Гора, како на државном тако и на локалним нивоу, треба да ради на уређењу субвенционих мјера за инвеститоре како би се на тај начин уврстила у оне земље које потенцијалним улагачима обезбјеђују почетни капитал. Подстицајне мјере када је инвестирање у питању од великог су значаја, истакла је она.

Потредсједник Општине Раде Кљајић нагласио је да у Беранама, поред Бизнис зоне Рудеш, постоји још потенцијалних локација за развој бизниса. Треба узети у обзир дјелатности које су погодне за развој на сјеверу Црне Горе, као што су дрвопрерада, пољопривреда, туризам и слично, када су у питању потенцијалне инвестиције од стране домаћих и иностарних улагача. Како је истакао, Бизнис зона Рудеш са 16 хектара инфраструктурно опремљених, Беране има почетни потенцијал за привлачење инвеститора и развој бизниса.

Након састанка присутни су обишли Бизнис зону Рудеш.

Састанку су присуствовали и потредсједник Свето Митровић, секретар за финансије Светомир Аковић и Тања Малишић Делевић, замјеница менаџера Општине.