Општина Беране континуирано спроводи активности на унапређењу пословног амбијента и омогућавању бржег привредног раста и отварању нових радних мјеста, а у циљу позиционирања Берана као једног од водећих индустријских градова на сјеверу.

У том смислу, додатни импулс у јачању предузетничког духа, повећању квалитета услуга према корисницима и активнијој промоцији локалних повољности и олакшица треба да пружи новоформирани Регионални бизнис центар (РБЦ)  на локацији Бизнис зоне Рудеш.

РБЦ је основан кроз реализацију пројекта „Успостављање РБЦ  за сјевероисток Црне Горе и бизнис инкубатор“ који финансира Европска унија у оквиру Међуопштинског развојног гранта, а кофинансира Влада Црне Горе и партнерске општине. Општина Беране пројекат спроводи у партнерству са општинама Андријевица, Бијело Поље, Плав и Рожаје и Регионалном развојном агенцијом за Бјеласицу, Комове и Проклетије.

Једна од предвиђених  пројектних активности је и студијска посјета Бизнис инкубатору у Бару за запослене Регионалног бизнис центра у Беранама и чланове међуопштинског пројектног тима, како би се пружио конкретан увид у рад Бизнис центра и размијенила  искуства. Посјета је успјешно  реализована 22.- 23. децембра ове године у сарадњи са Бизнис инкубатором и Општином Бар.