Шеста сједница Скупштине општине Беране, која је започета 2. јула, наставиће са радом у четвртак 11. јула са почетком у 11 сати.

?

ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02- 030-327

Беране, 09. јул 2019. године,

Шеста сједница Скупштине општине Беране, која је започета 02. јула 2019. године, наставиће са радом 11. јула 2019. године, са почетком у 11,00 часова, одлучено је на Колегијуму у договору са шефовима клубова одборника.

У наставку сједнице ће се разматрати преосталих 11 тачака утврђеног дневног реда и то:

1.Извјештај о раду и финансијско пословање за 2018. годину са Програмом рада и финансијским планом пословања за 2019. годину ДОО “Комунално“ Беране;

Извјестилац: в.д. извршни директор ДОО “Комунално“

2. Извјештај о пословању за 2018. годину и Програм рада са финансијским планом пословања за 2019. годину, ДОО “Водовод и канализација“ Беране;

Извјестилац: извршни директор ДОО “Водовод и канализација“

3. Извјештај о раду за 2018. годину са финансијским извјештајем за 2018. годину са   Планом и програмом рада и финансијским планом за 2019. годину, ЈУ “Дневни центар  за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране;

Извјетилац: директор ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју

4. Извјештај о раду за 2018. годину и  Програм рада и финансијски план ДОО “Паркинг сервис“ Беране  за 2019. годину;

Извјестилац: извршни директор ДОО “Паркинг сервис“

5. Извјештај о раду Туристичке организације Беране за 2018. годину и Предлог програма рада са финансијским планом  ТО Беране за 2019. годину;

Извјестилац: директор Туристичке организације Беране

6. Извјештај о раду Етичке комисије за локане службенике и намјештенике за 2018. годину

Извјестилац: предсједница Етичке комисије

7. Извјештај о раду Завода за запошљавање Црне Горе за 2018. годину;

Извјестилац: директорица Бироа рада Беране

8. Информација о стању и проблемима у области примарне здравствене заштите на подручју општине Беане за 2018. годину, ЈЗУ Дома здравља Беране;

Извјестилац: диекторица Дома здравља

9.Информација о стању и проблемима у области секундарне здравствене  заштите на подручју општине Беране за 2018. годину;

Извјестилац: директор Опште болнице

10.Избори и именовања;

11. Одговори на одборничка питања и одборничка питања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Новица Обрадовић, с.р.