На основу члана 76  Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе-Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

Сједницу СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Сједница ће се одржати у сали Центра за културу,  у недељу, 11. априла 2021. године, са почетком  у 13,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Избор предсједника Општине Беране;

Извјестилац: шефица Клуба одборника СНП-а

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на телефон 235-319.     

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016/21-114         

Беране, 09. 04. 2021. године

Предсједник Скупштине

Новица Обрадовић, с. р.