Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај општине Беране  oбавјештава  учеснике у саобраћају, да се привремено забрањује саобраћај за теретна моторна возила на локалном путу Беране-Калудра, дионица изнад хотела “Беране”, због оштећења пута-урушавања заштитног (потпорног) зида.

Привремена забрана саобраћаја за теретна моторна возила, трајаће до санације оштећења, а најкасније до 30 дана. Саобраћај теретних моторних возила преусмјерава се на алтернативни путни правац преко Доње Рженице и Ријеке Марсенића. Молимо учеснике у саобраћају, кориснике овог путног правца, да се придржавају датог обавјештење.

Секретарка Гина Делетић