Због нерационалне потрошње воде дошло је до пада притиска у систему и  угрожавања водоснабдијевања великог дијела потрошача. Д.О.О. „Водовод и канализација“ Беране, апелује на све кориснике да смање употребу воде у сврху заливања пољопривредних површина, башти, прања тротоара и користе је рационално како би се са постојећим капацитетима могле задовољити потребе свих корисника и избјегле рестрикције.


Радници Д.О.О. „Водовод и канализација“ Беране ће у сарадњи са Комуналном полицијом свакодневно обилазити терен и против сваког корисника за кога се утврди да ненамјенски и нерационално троши и расипа воду предузети одговарајуће законске мјере.