Према мјерењима стручних служби Водовода и канализације и анализама Института за јавно здравље,  вода за пиће је исправна.