Обавјештавају се пољопривредни произвођачи ( ратари), са територије општине Беране да је у просторијама Секретаријата за пољопривреду туризам и водопривреду одржан састанак дана 24.07.2023.године, са комбајнерима који врше жетву на територији наше општине. Састанком  је предсједавао Секретар секретаријата Божо Премовић са својим сарадницима Александром Голубовићем дип.инж пољопривреде у биљној производњи и Дејаном Мартиновићем дип. инж. пољопривреде за  ратарство.Тема овог састанка била је одређивање висине цијене жетве по јединици површине (хектара), за стрна жита.

Имајући у виду да од прошлогодишње жетве није дошло до  повећања цијене нафтних деривата као ни свих других  репро-материјала као што су минерална ђубрива, заштитна средства и др,учесници су сагласни да због објективних разлога  и цијена жетве не може бити већа. Имајући  у виду све  параметре који су довели до повећања цијена како у окружењу тако и код нас,а обзиром на финансијске проблеме и незавидан положај  пољопривредних произвођача-ратара, Општина ће, као и претходних година, субвенционирати ратарску производњу стрних пожњевених жита а које су предвиђене агробуџетском линијом (3.1 Субвенција за жетву стрних жита Агробуџет 2023 године).Сматрамо да ће ова подстицајна мјера као и друге мјере из области пољопривреде итекако утицати на повећање засијаних површина под стрним житима и другим културама  на нашој територији. Обзиром на све недоумице и детектоване проблеме , иницирали смо састанак са комбајнерима у циљу превазилажења проблема и договора око  прихватљиве цијене жетве по пожњевеној јединици површине-хектару. На обострано задовољство овог Секретаријата и комбајнера дошли смо до договора да  цијена буде на нивоу прошлогодишње и да неће бити већа  од 250 еура по хектру пожњевене површине за сва стрна жита.

Општина ће давати субвенције, тј.регресирати  сваку пожњевену повшину под стрним житима без обзира на њихове величину,па из Секретаријата апелују на пољопривредне произвођаче-ратаре да пријаве своје засијане површине под стрним житима,уколико то већ нијесу урадили.

Секретаријат за пољопривреду туризам и водопривреду