На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 да је инвеститор „БА ТИМ“ д.о.о. Беране, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат „Производни објекат за израду ПВЦ столарије”, чија реализација се планира на локацији коју чине  катастарске парцеле број  411/3, 411/4 и 412/8 КО Буче I, у захвату ПУП-а Беране, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата ( ул. IV Црногорске бригаде бр.1) или путем е-поште: stambeno@berane.co.me , је 21.04.2023.године.

 

Прилог: Документација