На основу члана 76 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе-Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

 Сједница ће се одржати у Великој сали Општине Беране,  у четвртак, 23. јуна 2022. године, са почетком  у 10,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

 Дневни ред:

  1. Избори и именовања;
  2. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о именовању потпредсједника општине Беране, бр.01-018/22-1196;
  3.  Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о именовању потпредсједника општине Беране, бр.01-018/22-1197.

 Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на телефон 235-319.

 

       СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

 

Број: 02-016/22-189                                                                                      

Беране, 22. 06. 2022.г.   

                                                                                   

  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Новица Обрадовић,с.р.