Савјет за развој и заштиту локалне самоуправе  је на сједници одржаној 29.10.2015. године, разматрао  реализацију закључака са претходне сједнице, као и друга питања везана за побољшање услова живота грађана на територији општине Беране. На сједници се највише расправљало  о цијенама одвоза смећа са сеоског подручја, о висини туристичке таксе на територији општине Беране, о могућности увођења повластица за пензионере у вези паркинг мјеста, уклањању напуштених возила са јавних површина, разматрање могућности топлификације града како би се ријешио проблем дрвљеника и постављање одговарајућих саобраћајних знакова код трговинске радње “Ананас“.

Савјет је разматрао и друга питања од значаја за функционисање локалне самоуправе.