Савјет за развој и заштиту локалне самоуправе је на сједници одржаној 03.02.2016. године, разматрао иницијативу НВО „Центра креативних вјештина“ из Берана за рјешавање проблема у вези са именовањем поштара за обављање поштанских услуга на територији  МЗ Доње Луге, МЗ Петњик, МЗ Дапсиће,  МЗ Доња Ржаница, као и других мјесних заједнице у којима се не обављају поштанске услуге.

Након разматрања поменуте иницијативе Савјет је једногласно утврдио предлог за предузимање мјера за рјешавање овог проблема и упутио иницијативу Регионалном центру Пошта – Беране.

Између осталог Савјет је утврдио предлог да се обезбиједе средства за реконструкцију сале за сједнице Скупштине општине Беране из разлога што постојећа сала није адекватно опремљена за потербе рада парламента. Такође је предложено да се изврши набавка таблет рачунарa за одборнике и чланове Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе како би се материјал достављао у електронској форми, а све у циљу уштеде средстава и ефикаснијег рада парламента.

Поред горе наведених предлога Савјет је предложио:

– да се приступи изради нове Одлуке о употреби симбола Општине Беране (заставе).

– да се ребалансом Буџета за 2016. годину изврши измјена ставке, повећање средстава за НВО „Добровољни даваоци крви“ и „Друштво дијабетичара“ Беране.

– да се асфалтира паркинг испред Градске капеле и инсталира озвучење у капели.

– да Комунална полиција у складу са својим надлежностима приступи решавању проблема излагања воћа и поврћа испред продавнице Ананас, као и да предузме мјере у вези уклањања напуштених возила са јавних површина.

Савјет је разматрао и друга питања која се тичу функционисања локалне самоуправе и права грађана.