На основу члана 24 Одлуке о водоснабдијевању на територији Општине Беране, ДОО „Водовод и канализација“ Беране  ће увести рестриктивни режим водоснабдијевања потрошача.  Рестрикције ће трајати све до успостављања стабилизације водоизворишта.

Грађани ће благовремено бити обавијештени о евентуалним промјенама плана рестрикције путем средстава јавног информисања.

У члану 33 Одлуке о водоснабдијевању стоји: У вријеме рестрикција у снабдијевању водом забрањено је свако расипање и нерационално трошење (залијевање башта, пољопривредних површина, прање возила, пуњење базена и сл.), па и у случаја плаћања накнаде за стварни утрошак на основу мјерене потрошње.

Водовод и канализација, ДОО Беране у сарадњи са комуналном инспекцијом вршиће контролу мјера примјене рестрикције потрошње воде. Против корисника који се не придржавају ових мјера, примијениће се казнене одредбе.