Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду  вршиће расподјелу товних пилића- бројлера, како је и предвиђено Агробуџетом Општине Беране за 2023. годину.

Захтјеви се преузимају у канцеларији Секретаријата, у бившој згради Војног одсјека, а предају се на писарници у згради Општине. Комисија ће благовремено вршити административну контролу захтјева и обавјештавати подносиоце захтјева о датуму, мјесту и времену преузимања товних пилића.

Уз захтјев је неопходно доставити и фотокопију личне карте подносиоца захтева.

Захтјеви се предају од 11.априла до 28.априла 2023.године.