Обавјештавају се сва заинтересована домаћинства са територије општине Беране да је Њемачка организација ХЕЛП у сарадњи са општином Беране – Секретаријатом за пољопривреду, туризам и водопривреду започела пројекат ,,Инклузија и економско оснажавање на Западном Балкану “ уз финансијску подршку њемачке Владе. Пројектом је предвиђена и подршка за 20 домаћинстава заинтересованих за грант соларног – фотонапонског система на катунима, пољопривредним газдинствима и етно селима у руралном и планинском дијелу општине Беране, с циљем стварања бољих услова за рад и оснажавања приходовне дјелатности корисника.

Дана 04.05.2023 године расписан Јавни позив за подршку соларног – фотонапонског система на катунима, пољопривредним газдинствима и етно селима у руралном и планинском дијелу општине Беране.

Преузимање и предаја попуњених пријава се може обавити у канцеларијама Секретаријата за пољопривреду, туризам и водопривреду општине Беране (зграда Војног осјека – Ул.Полимска бр.2), Регионалног Бизнис Центра Беране, као и онлајн попуњавањем упитника на Хелп-овој веб страници: www.help-montenegro.org

Право да аплицирају имају домаћинства која имају регистрован катун, пољопривредно газдинство/етно село или се баве агро/планинским туризмом у руралном и планинском дијелу општине Беране.

Рок за пријаву је до 23.05.2023 године.