ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама

Број 01-018/20-1792

Беране, 25.08.2020. год.

 

На основу члана  26  став 3  Одлуке о  критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама  (“Службени лист Црне Горе –општински прописи”, број 22/19 и 54/19 ), Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама утврђује :

 

Р А Н Г  Л И С Т У

пројеката и програма невладиних  организација

 

  1. НВО Гласници наде – „Моје право, моја будућност“, 77,5 бодова;
  2. НВО „ИНВИKТУС“- „Рука помоћи“, 73 бодова;
  3. Организација слијепих за Беране, Андријевицу, Плав и Рожаје – „Малим кораком у велике промјене статуса слијепих и слабовидих грађана – Програм рада у 2020. години“- 71,33 бодова;
  4. НВО „ Црногорска Искра“ – „Унапређење социјалних услуга кроз промоцију и оснаживање корисника да користе нове услуге у локалној заједници“ – 66,5 бодова;
  5. Организација глувих и наглувих лица за општине Беране, Рожаје, Плав, Андријевицу, Петњицу и Гусиње – Једнаке могућности за глуве и наглуве особе у општини Беране – Програм рада у 2020. години, 63,66 бодова ;
  6. НВО Школа спорта ИВА – „ ОСИ у спорту“ , 62,33 бодова;
  7. Организација слијепих за Беране, Андријевицу, Плав и Рожаје,- Обуком до нових могућности“- 57,66 бодова;
  8. НВО Градско културно умјетничко друштво „ЛИМ“ – „ Развој дјеце са сметњама у развоју кроз културно умјетничка дружења „ – 50 бодова.   

 

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама, након административне провјере и утврђене административне исправности поднесене документације на расписани Јавни конкурс,  извршила је бодовање сваког предложеног пројекта, односно програма за сваки од  утврђених  критеријума :

1) допринос пријављеног пројекта-програма у остваривању јавног интереса и реализацији стратешких циљева у одређеној области;

2) квалитет пријављеног пројекта односно програма;

3) капацитет невладине организације да реализује пријављенипројекат, односно програм;

4) транспарентност рада невладине организације.

Сваки члан Комисије вршио је бодовање сваког предложеног пројекта , односно програма за сваки од утврђених критеријума, на прописаном обрасцу за бодовање.

Коначна оцјена пројекта или програма представља збир бодова сваког од чланова Комисије  подијељен њиховим бројем, што чини  просјечну оцјену  пројекта .

На основу додијељених бодова,Комисија је утврдила ранг листу пројеката односно програма.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

с.р. Горан Фолић