Комисија за распојелу средстава невладиним организацијама, дана 11.06.2021. године, након административне провјере и утврђене административне исправности поднесене административне документације на расписани Јавни конкурс, извршила је бодовање сваког предложеног пројекта и објавила Ранг листу бодованих пројеката и програма невладиних организација.

Ранг листа пројеката и програма НВО