На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

ОБАВЈЕШТАВА
заинтересовану јавност

да је инвеститор Тигањ Дамир из Берана, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за “Пословно-привредни пројекат”, чија реализација се планира на кат.парцели бр. 1047 КО Будимља, УП 1, ДУП Рудеш ИИИ, у захвату ПУП-а „Беране“, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата или на емаил: stambeno@berane.co.me, је 01.10.2020. године.