На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

да је инвеститор „Рибњак Буче“ А.Д.  из Берана, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за  пројекат “Захватање подземних вода за потребе Рибњака” на локацији која захвата катастарске парцеле 479, 480, 481, 483, 484, 485, 487, 506, 507, 512, 1786, 1787, 1788, 1795, КО Буче I , у захвату Просторног плана  општине Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. IV Црногорске бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.mе.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата или на имејл: stambeno@berane.cо.mе, је 04.05.2020. године.

 print