На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине општине Беране

ОБАВЈЕШТАВА
заинтересовану јавност

да је инвеститор Министарство пољопривреде и руралног развоја из Подгорице, поднило захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “Регулација ријеке Лим на подручју града Беране”, чија се реализација планира на дијелу катастарских парцела бр. 853, 854, 777/1, 777/2, 405/1, 403 и 2477/1 КО Беране, у захвату ПУП-а “Беране”, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. Полимска бр.66, радним данима од 12 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата или на емаил: stambeno@berane.co.me, је 21.10.2019. године.