На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине Општине Беране

ОБАВЈЕШТАВА
заинтересовану јавност

Да је инвеститор „Бетон промет“ д.о.о. из Берана, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат „Пословно производни објекат – пилана“, чија реализација се планира на кат.парцели бр. 677 КО Доње Луге, у захвату урбанистичке разраде ПУП-а „Беране“, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине Општине Беране, ул. Полимска бр. 66, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата или на е-маил: poljoprivreda@berane.co.me, је 22.03.2019. године.