На основу члана 20 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине Oпштине Беране

ОБАВЈЕШТАВА
заинтересовану јавност

да је носилац пројекта “Бетон промет” д.о.о. из Берана, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Пословно производни објекат – пилана”, чија се реализација планира на катастарској парцели број 677 КО Доње Луге, у захвату урбанистичке разраде ПУП-а “Беране”, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине општине Беране, улица Полимска бр. 66, радним данима од 12.00 до 14.00 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата (ул. Полимска бр.66) или на емаил: poljoprivreda@berane.co.me, је 09.05.2019. године. Јавна расправа о предметном Елаборату ће се одржати у малој сали општине Беране 24.04.2019. године са почетком у 12.00 часова.