На основу члана 20 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине, општине Беране даје следеће:

            О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавамо јавност да је инвеститор Делевић Ђорђије из Берана, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Изградња пословног објекта и Бензинске пумпе”, чија се реализација планира на катастарској парцели број 2476/25 КО Беране односно на урбанистичкој парцели УП 22 ДУП-а “Изградња”.

Јавни увид у достављени Елаборат се може извршити у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине  општине Беране, ул. ИВ Црногорске бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на wеб страници Општине Беране, www.беране.ме .

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата (ул.ИВ Црногорска бр 1) или на емаил: стамбено@беране.цо.ме, је 10.07.2021.године. Јавна трибина о предметном Елаборату ће се одржати у малој сали општине Беране   22.06.2021 године са почетком у 12 часова.

                                                                                          В.Д. СЕКРЕТАР

                                                                                               Милош Кастратовић с.р

ПРИЛОГ :  Е Л А Б О Р А Т