На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине Општине Беране

ОБАВЈЕШТАВА
заинтересовану јавност

да је инвеститор „КВАТРО Д“ из Берана, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “Аутосервис – аутоперионица и вулканизирење”, чија реализација се планира на дијелу кат.парцеле бр. 927 КО Беране, у захвату урбанистичке разраде ПУП-а „Беране“, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине Општине Беране, ул. Полимска бр.66, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране www.berane.me.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата или на имејл: poljoprivreda@berane.co.me; је 08.02.2019. године.