На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 да је инвеститор Ђорђије Делевић из Берана, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу објекта “Пословни објекат и бензинска пумпа” чија реализација се планира на катастарској парцели бр 2476/25 КО Беране,уписана у ЛН бр 2292 односно на УП 22 ДУП-а “Изградња”

 У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално -стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. ИВ Црногорске бригаде бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me

 Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата или на емаил: stambeno@berane.co.me, је 13.02.2021.године.

                                                                                                                        В.Д. СЕКРЕТАР

                                                                                                         Милош Кастратовић