ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ПРИМИО ПРЕДСТАВНИКЕ УДРУЖЕЊА ДРВОПРЕРАЂИВАЧА

 

Предсједник Скупштине општине Беране, Новица Обрадовић примио је 21.01.2021. године, представнике Удружења дрвопрерађивача са територије општине Беране, Мирослава Чукића и Ралевић Милића на њихов захтјев.

Представници удружења упознали су предсједника  са проблемима које имају у пословању, а у вези са критеријумима и начином додјела концесија за експлатацију шума на територије општине Беране. Посебно су истакли незаконитости приликом додјеле концесија, као и непоштовање, односно, кршење правила која се односе на одржавање шумских саобраћајница, начином сјече шума (сјеча мимо плана), обавезе одржавање шумског реда, начина извоза шуме у складу са планским документима и друго.

Предсједник Скупштине је упознао представнике дрвопрерађивача да је  Програмом рада Скупштине за 2021. годину, предвиђемо разматрање Информације о стању шума, начину сјече и узгоју на територији општине Беране. Информација ће бити затражена од Управе за шуме и по могућности уврштена у дневни ред за прву наредну сједницу Скупштине.

Свјестан проблема неконтролисане експлатације шума, предсједник Скупштине је сугерисао дрвопрерађивачима да се обрате надлежном Министарству, као и посланицима у републичком парламенту, како би се иницирале измјене и допуне законских одредаба, које се односе на додјелу концесија, а које би имале за циљ праведнију додјелу концесија, а самим ти и задовољавање интереса мањих концесионара.

Представници удружења ће затражити организовање састанка у ширем саставу на којем би били  присутни: предсједник Општине Беране, предсједник Скупштине, представници Управе за шуме, као и представници инспекцијских органа, а све ради актуелизације ових проблема.