Овим Правилником који доноси Предсједник општине Беране, уређује се процес покретања дисциплинског поступка за утврђивање дисциплинске одговорности локалних службеника и намјештеника, поступак предлагања одлуке за утврђивање одговорности, као и врсте и висине дисциплинске мјере и друга питања која се односе на поступак вођења и  утврђивања дисциплинске одговорности.

Комлетан Правилник можете преузети овдје: